Ge ut din bok

Ge ut din bok

Ett bra manus gör ingen nytta i skrivbordslådan – det är först när det blir läst som det får liv. Har du en bra idé eller en färdig text? Låt omvärlden få ta del av den! Du har redan tagit första steget mot en färdig bok.

Några frågor som är bra att svara på innan du sätter igång:

– Är ditt manus tydligt nischat?
– Tror du att det finns en marknad för din idé?
– Är en liknande bok redan utgiven? Om ja, vad gör din idé unik?
– Vilken är din målgrupp?
– Budget: hur mycket får boken kosta?
– Vilka delar av bokprocessen behöver du hjälp med?
– Deadline – när vill du att din bok ska vara tryckt och klar?

 Är du mogen att gå vidare?

Om du har ett färdigt manus, så kan du maila det till oss. Vi läser då igenom det och gör en bedömning. Du får sedan återkoppling från oss kring manuset och hur vi tycker att du ska gå vidare. Inskickade manus återsänds inte.

Om du vill kan du gärna också skicka med ett följebrev på max en A4-sida som innehåller en kort beskrivning av dig själv, varför du skrivit ditt manus och en kort sammanfattning av manuset.

Om du har en bokidé men inte börjat skriva än, skicka in en synopsis på max en A4-sida där du beskriver vem du är, varför du vill skriva boken och vad den ska handla om. Förklara även hur du vill att boken ska läggas upp, samt genre, målgrupper och eventuella tankar kring marknadsföring av boken. När vi mottagit din synopsis läser vi igenom den och ger dig feedback och förslag på hur du går vidare.

Hur ska manuset se ut?

Skicka gärna ditt manus till manus@gronegatanforlag.se, eller i utskriven form till

Grönegatan Förlag
c/o Kreativator
Grönegatan 16
222 24 Lund

Tänk på att manuset ska vara lätt att läsa. Inskickade manus återsänds inte.