Om förlaget

Vår idé

Untitled1Vi är ett litet, personligt förlag som erbjuder professionellt stöd för dig som vill ge ut en bok. Det är ett alternativt förlagskoncept som bygger på att du som författare behåller vinsten och även rättigheterna till din bok. Vi hjälper dig antingen med delar av processen eller så är vi med hela vägen – från bedömning av och återkoppling på ditt manus, till redigering, formgivning och marknadsföring. Hur mycket du vill ha hjälp med bestämmer du själv, men i första hand gör vi en bedömning av din bokidé för att se att den håller. Vi begränsar oss inte till ett visst område, utan baserar istället vår bedömning på verkets kvaliteter och dess förutsättningar att nå din avsedda målgrupp. Du kan vända dig till oss med allt från barnböcker till faktaböcker och utbildningsmaterial men våra främsta styrkor ligger i facklitteraturen och vi är restriktiva när det kommer till skönlitteratur. Vi välkomnar särskilt nya idéer med ovanliga infallsvinklar! Enda förutsättningen är att du finansierar produktionen med egna medel.

Vi på Grönegatan

Grönegatan Förlag är ett lundabaserat förlag. Vi huserar i Lyckbergska gården på Grönegatan 16. Vi som driver förlaget tillhör Kreativator ­– en av Lunds kreativa arbetsplatser för egenföretagare. Här finns inte bara redaktörer, språkgranskare och grafiska formgivare utan också oberoende skribenter, illustratörer, fotografer och projektledare.

Väljer du oss får du det på ditt sätt. Först gör vi en kvalitetsbedömning av ditt manus och om vi ser en potential och du önskar gå vidare med projektet, sätter vi ihop det team som just du är i behov av. Vi bistår med formulering av syfte, målgrupper, mål och utformar en produktionsplan baserat på projektets budget. Därefter vidtar en genomgripande språk- och stilgranskning, formgivning, foto och/eller framställning av illustrationer. Boken trycks hos ett externt tryckeri och vi håller i alla tryckerikontakter under projektets gång. I samband med slutleveransen av din färdiga bok ser vi till att pliktexemplar skickas till Kungliga Biblioteket och att boken registreras på ”Bokinfo” för vidare spridning i Sverige. Vi erbjuder även en lanseringstjänst som hjälper dig att komma igång med marknadsföringen av din bok – läser mer under fliken ”Ge ut din bok”.