Tjänster

Redo att bli författare? Grönegatan förlag hjälper dig hela vägen från manus till färdig bok. Vi erbjuder:

Genomläsning (lektörsläsning)
Ditt manus läses för bedömning av bärighet och övergripande feedback. Läsningen mynnar i ett kortfattat utlåtande med synpunkter på innehåll samt förslag på eventuella förbättringar och justeringar som återkopplas till dig.

Redaktionell bearbetning
Genomgripande granskning av språkriktighet, tydlighet och stil. Är texten anpassad till målgruppen (mottagaranpassning)? Fungerar meningsbyggnaden?
Granskning av manusets övergripande struktur och helhet samt språkfel och stilbrott. Är textens struktur logisk och lätt att följa? Behöver något förtydligas eller kortas ner? Fungerar rubriker, styckesindelning? Hur fungerar förord/efterord/prolog/omslagstext i förhållande till brödtext?

Korrekturläsning
Den satta texten korrekturläses för grammatik-, stav- och syftningsfel. Kontroll av namn på personer och organisationer, att ord som kan stavas på flera sätt är konsekvent stavade osv.

Grafisk formgivning & illustration
Formgivning och design av omslag och illustrationer enligt önskemål.

Originalframställning
Text och form bearbetas till ett tryckfärdigt original. Efter att du godkänt ett provtryck skickas det vidare till tryck.

Boken trycks av ett externt tryckeri, som vi sköter all kontakt med.